Меню

  07 Юни 2022         ICCB Международен конгресен център Бургас        09.00 - 13.15 ч

Достъпът до събитието става само след регистрация.

За събитието

   

Конференцията се организира от община Бургас, с участието на министерства, регулаторни органи, общинска администрация и общински съветници, общински предприятия и районни кметове, представители на ИКТ сектора, телекоми, инвеститори, банковата и академична общност.

Провеждането и ще подпомогне иновациите и адаптирането на новите технологии, осигурявайки взаимно допълване между публичния и частния капацитет.

Конференцията цели да засили осведомеността на гражданите, бизнеса държавната и местна власт за приложение на иновациите и технологиите в живота на един град, за да бъде той „умен“.

Нашата мисия

   Да ускорим използването на електронни и технологични услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса, сред потребителите;

  Да насърчим иновационната екосистема посредством финансови механизми, инвеститорски мрежи и осигуряване на възможности за имплементация на иновациите в градска среда;

   Да осведомим гражданите и заинтересованите страни за статуса на местното електронно управление и възможностите за създаване и развитие на концепцията за „умен град“.

   Да осигурим възможност на повече компании от ИКТ бизнес екосистемата да вземат участие в дигиталната трансформация на икономиката на града.

   Да развием знанията и уменията на заетите в екосистемата с цел разработване и създаване на електронни услуги и бази данни от публични и частни организации.

   Да оповестим статуса на местното е-управление: достъпните и изцяло електронни услуги, които понастоящем се предоставят от Общината, както и бъдещите такива в фаза на разработка или имплементация, като например административни услуги, в т.ч. адресна регистрация, местни данъци и такси , образование, зелена система, култура и туризъм, градско планиране и строителен контрол, социални грижи и др.

Умният град се прави от умни хора за умни хора

Официални лица от правителството

Карина Ангелиева - Заместник-министър Министерство на иновациите и растежа

Стефан Аспарухов - Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство

Дилян Берковски - Заместник-министър на транспорта и съобщенията


Организатори на събитието

Димитър Николов - Кмет на Община Бургас

Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - Председател на Общински съвет - Бургас

Д-р Мартин Захариев – Координатор на събитието. Член на УС на Фондация Дигитална България, Член на СД на Евротръст Технолоджис

Програма

Официални приветствени речи

10.00-11.15ч

Модератор - Весна Балтина – Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата

Q&A сесия

11.15-11.45ч - Кафе пауза

11.45-13.15ч

Д-р Мартин ЗахариевКоординатор на събитието. Член на УС на Фондация Дигитална България, Член на СД на Евротръст Технолоджис

Q&A сесия

Достъпът до събитието става само след регистрация.

Партньори

Организатори на събитието

Институционални партньори

Генерален спонсор

Корпоративни партньори

Медийни партньори

F&B партньори

Вижте повече за Smart Cities

Сравнение на продукти